شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] امروز...
بعد شمورد:)
RASTI
ماشاءالله
سنگ صبور
من همچنان مشغول بودم نرگس بانو....ولي فکر کنم داشت هاج و واج نگام ميکرد...:)
سنگ صبور
ممنونم جناب راستي :)....
سنگ صبور
ممنون از حضورتون جناب پريشاني...حواسم بود که بهش مي گفتم تا 2374642بشمار... :)
هما بانو
http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9537969/
ساعت دماسنج
سنگ صبور
0 امتیاز
0 برگزیده
1109 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top