شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [وبلاگ] امروز...
بعد شمورد:)
RASTI
ماشاءالله
سنگ صبور
من همچنان مشغول بودم نرگس بانو....ولي فکر کنم داشت هاج و واج نگام ميکرد...:)
سنگ صبور
ممنونم جناب راستي :)....
سنگ صبور
ممنون از حضورتون جناب پريشاني...حواسم بود که بهش مي گفتم تا 2374642بشمار... :)
هما بانو
http://parsiname.parsiblog.com/Feeds/9537969/
تسبیح دیجیتال
سنگ صبور
0 امتیاز
0 برگزیده
1108 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top